קרן פגסוס חוב

קרן המשלבת קרנות חוב ואשראי בתצורותיהן השונות ומאפשרת השקעה אלטרנטיבית לשוק החוב הסחיר.  מטרת הקרן לייצר תזרים תשואה יציב לאורך שנים תוך שמירה על פיזור רחב הן באפיקי ההשקעה והן במוצרי האשראי והחוב השונים .